logo

Koulutukset / valmennukset

Koulutuksiemme sisältö ja rakenne räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan, ja tarvittaessa niiden tueksi rakennetaan pitkäkestoisempi konsultointiprosessi.

De Dien koulutusideologia perustuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen sekä oppijan/ koulutukseen osallistujan omien kokemusten hyödyntämiseen, jossa kouluttaja toimii fasilitaattorina, ajatusten herättäjänä sekä ryhmäprosessin ohjaajana. Koulutuksessa pyritään yhdistämään teoriatieto, osallistujien oma reflektointi aiheeseen liittyen, kokemusten jakaminen, asioiden käsitteellistäminen sekä käytännön harjoitukset. De Dien kouluttajien tavoitteena on osallistujien aktivointi ja oppijoiden henkilökohtaisten ajatusprosessien liikkeelle saattaminen. De Die ky:n kouluttajat ovat kokeneita asiantuntijoita omailla alueillaan ja kehittävät jatkuvasti omaa työtään asiakaspalautteen avulla.

De Die ky tuottaa koulutusta seuraavilla alueilla:

  • Kansainvälisyys-/ monikulttuurisuuskoulutus

Kansainvälisyys-/ monikulttuurisuuskoulutus

Koulutus voi sisältää esim. seuraavia teemoja:

  • Kulttuurin vaikutus ihmisen toimintaan ja oman kulttuurin tiedostaminen
  • Eri kulttuurien väliset erot ja suomalaisen työtapakulttuurin erityispiirteet
  • Kommunikointi monikulttuurisessa työympäristössä ja suomalaisen kommunikaation erityispiirteet
  • Konfliktien ja ongelmien ratkaisu monikulttuurisessa työyhteisössä
  • Monikulttuurisen työskentelyn haasteet ja mahdollisuudet
  • Maahanmuuttaja-asiakkaan kohtaaminen

”Katson tulevaisuuteen menneisyyden peilini kautta”

Omar Khaijam