logo

Työnohjaus

Työnohjauksen tavoite on saada aikaan prosessi, jonka avulla parannetaan osallistujan/ osallistujien kykyä ja mahdollisuuksia laadukkaaseen työtehtävien suorittamiseen.

Työnohjaus on kokemuksellista oppimista, jonka keskeisin väline on vuorovaikutus.

Työnohjaus ei ole työhönperehdyttämistä eikä työhönopastusta.

Työnohjauksen toimivuus perustuu autettiseen kohtaamiseen, käytännönläheisyyteen ja ohjaa ratkaisukeskeisyyteen.

Työnohjausta työyhteisöille, johdon ja esimiesten työnohjausta sekä yksilötyönohjausta.

Työnohjaus aina suunnitellaan hankekohtaisesti.

Vuonna 2004 työnhyvinvointipalvelumme valittiin Valtion KAIKU-työhyvinvointipalveluverkostoon.

Suomen työnohjaajat ry

”Katson tulevaisuuteen menneisyyden peilini kautta”

Omar Khaijam